+31 6 155 177 24 info@ecofly.nl

Umre

Umre Nedir?

Umre, lügaten; ziyaret manasınadır. Şer’an; ihramlı olarak Beytullah’ı ziyaret etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y yapmaktır.
Umre’nin tarifi ve hükmü: Umre belirli bir vakte bağlı olmaksızın arefe ve kurban bayram günleri (5 gün) haricinde istenildiği zaman ihram giyip, tavaf ve sa’y yaparak tahlik (saçı kazımak) ve taksir (saçı kısaltmak) dan ibarettir.
Umre’nin farzları: * İhram * Tavaf Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.
Umre’nin vacibleri: * Sa’y (Diğer mezheplerde umrenin rükündür) * Saçı kazımak veya kısaltmaktır. (Hanefi ve Malikilere göre vacib, Şafii ve Hanbelilere göre rükündür) Hanefi ve Maliki mezhebinde, ömründe bir defa umre yapmak müekked sünnet; Şafii ve Hanbeli mezhebinde ise umre yapmak farz sayılmıştır.
Umre’nin mikat mahalli: Mekke-i Mükerreme’ye mikat mahallinin dışından gelenler için, haccın mikat mahalleridir. Hilde bulunanların mikat mahalli hilldir. Mekke’de bulunanlar, gerek Mekkeli gerekse yabancı olsun umre için mikat mahalli hilldir. Bunlar harem bölgesi dışına çıkarak umre için (Ten’im, Hudeybiye, Cirane) ihrama girerler.

Umre Öncesi Hazırlıklar

1 - Manevi Hazırlıklar

 • Kul hakkı olma riskine karşı akraba, komşu, iş çevresi vs. ile mutlaka helalleşmek çok önemlidir.
 • Umre yolculuğuna çıkmadan önce günahlarımızdan arınmak için çokça İstiğfar-ı Şerif okumak önemlidir.
 • Umre yolculuğunda Peygamber efendimizi ziyaret edeceğimiz için ona elimiz boş gitmemek için hediye olarak çokca Salavat-ı Şerife okumak lazımdır. Bunun yanında yine manen hazırlanmak için umre yolculuğuna çıkmadan evvel Yasin-i Şerif, İhlas-ı Şerif ve benzeri duaları okumak faideli olacaktır.
 • Mübarek umre yolculuğuna çıkmadan tesbih namazı, Duha, Evvabin ve Teheccüd namazı gibi nafile namazları kılmak çok faideli olacaktır.
 • Umre yolculuğuna gitmeden evvel Kuran-ı Kerim okumayı bilmiyorsanız öğrenmek çok faideli olacaktır. Kuran-ı Kerimi öğrenmek için grup hocanızı arayabilirsiniz.
 • Şirketinizin umre yolculuğuna çıkmadan önce yapılan seminerlere mutlaka katılmanız gerekmektedir. Seminer tarihleri için grup hocanızdan bilgi alabilirisiniz.
 • Yapılan hac seminerinde mutlaka grup hocanızla tanışın ve Suud telefonunu almayı unutmayın. Seminerlerde sizlere anlatılan; umre yolculuğunda lazım olacak almanız gereken İhram, terlik, bel kemeri gibi malzemeleri almayı unutmayın.
 • Umre yolculuğuna giderken uçak ve otobüste mümkün ise uyumadan abdestli olarak gidilmesinin çok önemlidir, onun için yolculuğa çıkılacağı gün iyi bir şekilde istirahat ediniz.
 • Umre yolculuğa çıkmadan evvel gusül abdesti alarak mübarek beldelere mümkün ise boy abdesti ile ayak basmak uygun olacaktır.
 • Gitmeden 24 saat önce sıvı tüketiminin azaltılması, dolayısı ile yolda abdest sıkıntısı çekmemeniz için önemlidir.

2 - Maddi Hazırlıklar

 • Umre yolculuğuna gitmeden Aile hekimine veya en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek sağlık kontrolünden geçin ve ihtiyaç olan ilaçlarınız varsa fazlaca yanınıza alın.
 • Menenjit aşısını mutlaka yaptırın.
 • Umre için kullanacağınız çanta ve valizlerinize isim adres ve telefonlarınızı yazın
 • Şirketinizin size verdiği hac ve umre rehberi isimli kitabı birkaç kez mutlaka okuyun.
 • Kuran-ı Kerim ve size verilen hac ve umre rehberi kitapları giderken yanınıza mutlaka alın.
 • Bagaj ağırlınız en fazla 30 kg. olmalıdır. El çantanızda 8 kg. geçmemelidir.
 • Yanınızda oradaki şahsi ihtiyaçlarınıza yetecek kadar para alabilirsiniz.
 • Belirtilen saatte mutlaka havalimanında hazır olun.
 • Havalanına gelince ilgili evrakları görevlilerden teslim alın. (Pasaport vs.)
 • Pasaport ve Umre kartınızı kesinlikle valizinize koymayınız.
 • Valizinizi söylenen yerden bagaja veriniz.
 • Bagaj fişinizi ve Uçuş kartınızı el çantanıza koyunuz.
 • Suudi Arabistan havaalanından Otele gidinceye kadar bütün kontrol Suudi Arabistan hükümetindedir.
 • Grup Hocanızın talimatlarına uyunuz ve grubunuzdan ayrılmayınız.
 • Havalimanlarında giriş ve çıkışlarda Suudi kanunlarından kaynaklanan sıkıntılar olabilir bu sebeple beklemeler olabilir. Sabırlı olmaya gayret gösterin.

Umrenin Hikmet ve Fazileti

Umrenin Fazileti


Manası: Hac ile Umreyi de ALLAH için tam yapın. (Bakara Suresi : Ayet 196)

Manası: Umre (daha sonra yapılacak) umre’ye kadar ikisi arasında vaki olacak (küçük günah) lar içinde keffarettir. Mebrur olmuş bir hac’cın karşılığı ancak cennettir. (Buhari c.2 s.198)

Manası: Yaşlının, çocuğun, zayıfın ve kadının cihadı hac ve umredir. (Nesai c.2 s.3)

Manası: “Ramazan-ı Şerifte bir umre, benimle yapılan bir hacca muadildir. (Müttefekun Aleyh)

Manası: Hz. Ömer’den rivayet edilmiştir. Hz.Ömer (r.a), Resulullah Efendimiz’den umre için izin talebinde bulundu. Ona izin vererek: “Ey kardeşim, yapacağın duaların bir kısmına bizi de ortak et. Sen bizi (duada) unutma” dedi. (Sünen-i ibn-i Mace)

Manası: Hz. Aişe validemizden rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, Hz. Aişe validemiz umre yapacağında buyurdular ki: “Yorgunluğun ve harcadığın miktar kadar sana ücret vardır.” (Et-Terğib ve’t-Terhib c.2)

Umre ile Alakalı Bazı Tabirler

Beyt-i Mamur: Meleklerin Kâbesi.
Mescide-i Haram: Mekke-i Mükerreme’nin ortasında Kabe-i Muazzama’nın bulunduğu Mescid-i Şerif’dir.
Umre: ihramlı olarak Beytullah’ı tavaf etmek,
Safa ile Merve arasında sa’y etmektir.
İhram: Niyet ve telbiyeden ibarettir ki, hacca yahut umreye ve kırana göre her ikisine niyet ederek harama dahil olmaktır.
İzar: Peştamal gibi belden aşağıya tutulan örtü.
Rida: Peştamal gibi omuzdan örtülen havlu veya benzeri örtü.

Telbiye:

“Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. innel-hamde vennimeteleke vel-mulk. La şerike lek.”

Tehlil:

“La ilahe illa’llahu vahdehu la şerike leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şey’in kadir.”

Temcid:

“La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim”.

Hatim: Kabe’nin kuzeyinde yarım daire şeklindeki duvar.
Hicr: Kabe’nin, hatimle cevrilmiş olan kısmıdır. Kabe’den sayıldığı için tavaf Hatim’in dışından yapılır.
Hacer-i Esved: İçerisinde insanların ruhlar aleminde verdikleri ahitlerinin bir nushasının bulunduğu,Cennet-i Ala’dan gelmiş bembeyaz ve büyükçe bir yakuttur. Aslında bembeyaz iken günahkarların ellerini ve yüzlerini sürmelerinden dolayı siyahlaşmış ve Hacer-i Esved denilmiştir.
Mültezem: Hacer-i Esved’in konulduğu köşe ile Kabe’nin Kapısı arasıdır. Duaların makbul olduğu yerlerdendir.
Makam-ı İbrahim: İbrahim Aleyhisselam’ın ayak izlerinin üzerinde aşikar olarak görüldüğü mübarek bir taşdır.

Mizabu’r-rahme: Altın oluk.
Zemzem: Cebrail Aleyhisselam’ın çıkardığı mübarek sudur.
Şavt: Kabenin etrafını bir defa dolaşmaya denir.
Tavaf: Kabe-i Muazzama’nın etrafında yedi defa dolaşmaktır. Yani yedi şavta, bir tavaf denir.
Tavaf-ı Kudum (Kudum Tavafı): Mekke-i Mükerreme’ye varılınca yapılan tavaftır. Bu tavaf, afakiler (Mekke dışından gelen) için sünnettir.
Izdıba: Sonunda sa’y olan tavafa başlamazdan evvel rida’nın bir ucunu sağ koltuk altından gecirip, sol omuz üzerine atmaktır. Böylece sağ omuz ve kol ihramın dışında kalır. Kendinden sonra sa’y olan tavafların her şavtında erkeklere sünnettir.
İstilam: Tavafa başlarken ve tavaf esnasında Hacer-i Esved’in hizasına her gelişte dönerek namaza durur gibi iki eli kulak hizasına kaldırıp “Bismillahi Allahu Ekber, la ilahe illallahu vallahü ekber” diyerek hacer-i esvede elini koyarak öpmektir. Bu mümkün olmuyorsa el işareti ile uzaktan selamlayıp sağ elin içini öpmektir.
Remel: Izdıba halinde ilk üç şavtta adımlar kısaltılmak ve omuzlar silkelenmek suretiyle süratli ve çalımlı yürümektir. Diğer dört şavtta normal olarak yürünür.
Safa ve Merve: Mescid-i Haram’ın doğusunda, sa’yin yapıldığı 350 m. aralıklı iki tepedir.
Sa’y: Safa’dan Merve’ye dört gidiş, Merveden Safa’ya ise üç geliş olmak üzere yedi şavttır. Sa’y, haccın ve umrenin vaciplerindendir.
Hervele: Erkeklerin, Safa ile Merve arasında her geliş ve gidişte iki yeşil direk arasında koşmalarıdır.
Arafat: Mekke-i Mükerreme’nin güney doğusunda yaya altı saatlik (25 km) mesafede bulunan bir mevkidir. Haccın rüknünden biri olan Arafat vakfesi orda yapılır.
Müzdelife: Mina ile Arafat arasında Harem sınırları içerisinde bir bölgenin adıdır.
Meş’ar-i Haram: Müzdelife’deki Kuzah tepesidir.Şimdi üzerine mescit yapılmıştır.
Mina: Harem sınırları içerisinde, Kabe ile Müzdelife arasında bir mevkidir. Mescid-i Haram’a 6,5 km mesafededir. Cemreler (şeytan taşlanacak yerler) Mina’dadır.
Cemre: Ufak taş veya ufak taş yığını.
Cemre-i Ula: Cemrelerden Mina tarafında olanıdır.
Cemre-i Vusta: İkinci cemre.
Cemre-i Akabe: Mekke-i Mükerreme tarafında bulunan cemredir. Halk dilinde cemrelere sıra ile “küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan” denilir.
Remy-i Cimar: Cemrelere ufak taş atmaktır.
Dem: Koyun ve keçi cinsinden olan kurban
Bedene : Deve ve sığır cinsinden olan kurban.
Harem : Mekke-i Mükerreme ve civarıdır ki hududları tayin edilmiş ve nişan dikilmiştir.
Hill: Harem ile mikat sınırları arasında kalan yerlerdir.
Mikat: İhram için belirlenmiş yerler olup ihramsız geçmek caiz değildir.
Mekki: Mikat dahilinde ikamet edenlerdir.
Afaki: Mikat haricinden Mekke’ye gelenlerdir.

Ihram Nedir?

İhram: Niyet ve telbiyeden ibarettir ki hacca yahut umreye veya kırana göre her ikisine niyet ederek harama dâhil olmaktır. Bu esnada erkeklerin büründükleri rida ve izar denilen iki parça örtüye halk arasında ihram denilmektedir (hanımların ihramları normal elbiseleridir). Hac ve umre ibadetlerini eda etmek için bir kısım mubahları haram kılmaktır. (İnaye c.2,s.429)

İhrama girmenin esrarı ve hikmeti: Dünya ziyneti olan elbiselerden soyunarak; doğumu ve ölülerin diriltilmesini, mahşer yerini, hesap gününü, mizanı düşünmek, temiz olarak fuyuzatı ilahiyyeye nail olmaktır. İhramsız hac ve umre yapılamaz.

İhrama Nasıl Girilir?

İhrama girecek kimse evvela tırnaklarını keser, koltuk altı ve kasık kıllarını temizler, gerekiyorsa saç ve sakal traşı olup, bıyığını düzeltir. Mümkünse gusleder. Gusletme imkanı yoksa yalnız abdest alır. İhrama girerken yapılacak gusul sunnet-i müekkededir.

Bu gusul, hadesten taharet için değil, maddi temizlik içindir. Bu bakımdan hayız ve nifas halindeki kadınlar da gusledebilirler. Gusülden sonra vücutta renk ve iz bırakmayan güzel bir koku sürünür. Vücud sadece izar ve rida ile örtülür.

Baş açık ve ayaklar çıplak bırakılır. Ancak ayaklarına topukları ve üzeri açık terlik giyer. İzar ve ridaya büründükten sonra 2 rekat namaz kılar: Birinci rek’atta Fatiha-i Şerife’den sonra Kafirun suresini, ikinci rek’atta Fatiha-i Şerife’den sonra ihlas suresini okur. Namazdan sonra kıbleye dönüp hac veya umreden hangisine niyet edecekse ona niyet eder. (Vekil ise falan kimse adına der) Ara vermeden 3 kere:

“Lebbeyk, Allahumme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk. La şerike Lek.” diye telbiye getirip peşinden tekbir ve Salavat-ı şerife okur. Boylece ihrama girilmiş olur. Artık yol boyunca telbiye, Peygamber Efendimiz’e bol bol salavatlar getirilir, dualar yapılır; zikir, tesbih ve tehlilde bulunulur. Farz namazların ardından da çokça telbiye getirilir. Telbiyeleri yüksek sesle söylemek, erkekler için müstehaptır. Kadınlar seslerini yükseltmeden söylerler.

İhramdan Nasıl Çıkılır?

İhramdan çıkmak için erkekler saçlarını ya ustura ile tıraş ettirirler veya en az saçlarının dörtte birini, parmak uçları kadar (1,5-2 santim) kısalttırırlar. Başı tıraş ettirmek, kısalttırmayı efdaldir. Kadınlar ise tıraş olmazlar, saclarının uçlarından 1-2 santim kısaltırlar. Böylece ihramdan çıkmış olurlar.

İhrama Nerede Girilir?

İhrama girmek için muayyen yerler vardır. Bunlara “Mikat mahalli” denir. Beytullah’a ulaşmak isteyen afakinin, Kabe-i Muazzama’ya ta’zim icin ihramlı olması ve mikat mahallinden ihrama girmesi lazımdır. Mikat hususunda insanlar üç kısımdır:

 1. Afaki olanlar: mikat mahallerinin dışından gelenlerdir.
 2. Hill ehlidir: mikat mahalleri ile harem arasında ikamet edenler.
 3. Harem ehlidir: Mekke ve civarında ikamet edenler.

İhramın Şartları

İHRAMIN MÜBAHLARI

 1. Kan aldırmak.
 2. Kıl koparmadan vücudun herhangi bir yerini veya başını kaşımak.
 3. Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak.
 4. Sıcaktan korunmak için bir ağaç, ev, çadır altına sığınılabileceği gibi, başa değdirmeden şemsiye taşımak.
 5. Kemer takmak, silah kuşanmak, yüzük ve saat takmak, kokusuz sürme çekmek.
 6. Topukları ve üzeri açık ayakkabı giymek.
 7. Diş çektirmek, iğne vurdurmak.
 8. Kollarını giymeden palto veya ceket gibi bir elbiseyi omuza almak.
 9. Yorgan, battaniye veya herhangi bir örtü ile, yüz ve baş hariç vücudun diğer kısımlarını örtmek.

İHRAMIN VACİBLERİ

  1. Mikat hududunu geçmeden ihrama girmek.
  2. İhramın yasaklarından korunmak

.

İHRAMIN SÜNNETLERİ

 1. İhrama girmeden önce, koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek, tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek.
 2. İhrama girerken gusletmek veya abdest almak.
 3. Erkekler,izar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmak.
 4. İhrama niyyet ettikten sonra kerahet vakti değilse iki rek’at ihram namazı kılmak.
 5. İhramlı bulunduğu surede her fırsatta telbiye söylemek.
 6. Telbiyeyi üç defa tekrarlamak.
 7. Telbiyeden sonra teşrik tekbiri, salevat-ı şerife, dua ve niyazda bulunmak.

İHRAM’IN MÜSTEHAPLARI

 1. Gusul’e ihram için niyet etmek.
 2. İhramın beyaz, yeni veya yıkanmış olması
 3. Nalin veya naline benzeyen terlik giymek
 4. Misvak kullanmak.
 5. Saclarını taramak.
 6. Bıyıklarını sünnete uygun kesmek.

İHRAMIN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI

 1. Niyet etmek.
 2. Telbiye getirmek veya telbiye yerine geçen bir zikirde bulunmak.
  Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Telbiyede bulunan hiç bir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın, bu iştirak (sağ ve solunu göstererek) şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder”.

İhramın Yasakları

Bir kimse hac veya umre için niyet edip, telbiye yapmakla ihrama girmiş olur. İhramdan çıkıncaya kadar kendisine bazı fiil ve davranışlar haram olur. Bu haramlara ihram yasakları denir.

İhramlının kendi vücudu ile alakalı yasaklar:

 1. Koku sürünmek.
 2. Kokulu sabun kullanmak.
 3. Traş olmak, bıyıkları kesmek.
 4. Süslenmek maksadıyla kına sürmek, ruj ve oje gibi maddeler kullanmak.
 5. Tırnakları kesmek.
 6. Vücudundan herhangi bir yerinden kıl koparmak veya kesmek.
 7. Kasık ve koltuk altı kıllarını yolmak veya traş etmek.

Giyim kuşam ile alakalı (erkeklere) yasaklar:

 1. Başa takke giymek veya sarık sarmak.
 2. Pantolon, palto, gömlek gibi dikişli elbiseler giymek.
 3. Çorap, eldiven veya üstu ve topukları kapalı ayakkabı giymek.

Cinsi yasaklar:

 1. Cinsi münasebette bulunmak.
 2. Öpüşüp, oynaşmak.
 3. Cinsi münasebete sebep olabilecek söz, fiil ve davranışlarda bulunmak.

Başkalarına zarar veren yasaklar:

 1. Kavga etmek.
 2. Münakaşa ve mücadelede bulunmak.
 3. Sövüp saymak, hakaret etmek, gönül kırmak.

Harem bölgesi ile alakalı yasaklar:

 1. Kendiliğinden biten yeşil otları ve ağaçları koparmak, budamak, ezmek.
 2. Zararsız hayvanları öldürmek. (Muhit-i Burhani, 2/458)

Kara hayvanlarının avı ile alakalı yasaklar:

 1. Eti yensin veya yenmesin her turlu kara hayvanını avlamak.
 2. Avcıya işaretle bile olsa yardımda bulunmak.
 3. Av hayvanlarına zarar vermek.

 

Hanımların İhramı

İhram ile alakalı aşağıdaki hususların haricinde kadınlar da erkekler gibidir.

İhram ile alakalı aşağıdaki hususların haricinde kadınlar da erkekler gibidir.

 1. Her türlü dikişli elbise, eldiven, çorap ve mest giyebilirler. Başlarını örtebilir, fakat yüzlerini açık bulundururlar.
 2. Telbiyede seslerini yükseltmezler.
 3. Tavafta remel de bulunmaz ve sa’yda hervele yapmazlar.
 4. Başlarını tahlik yani kökten kazıtmazlar ancak kısaltırlar.
 5. İzdiham varsa Hacer-i Esved’i öpmeden istilam ederler. Erkekler topluluğundan kaçarlar. İzdihamlı zamanlarda Makam-ı İbrahim’in yanında namaz kılmazlar.
 6. Hayız ve nifas halinden dolayı veda tavafını terk ettiği veya ziyaret tavafını tehir ettiğinden kurban kesmeleri gerekmez. (Lubab Şerhi s.78)

Tavaf Nedir?

Tavaf, Haceru-l Esved’in bulunduğu köşeden başlayarak Kabe’yi solumuza alıp, etrafında yedi defa dolaşmaktır. Kabe-i Muazzama’nın etrafında her bir dolanmaya şavt denir. 7 şavt bir tavaf olur. Her tavafın yapılışı aynıdır. Aradaki fark, niyeti tayindedir. Bu bakımdan tavaf yapacak olan kimse niyetiyle tavafın nev’ini belirler. Ziyaret tavafı: Haccın rükünlerinden olan farz tavaftır. Yapılış zamanı, Kurban Bayramı’nın birinci günü fecrin doğuşundan itibaren ömrün sonuna kadardır. Ancak bu tavafın, kurban bayramı günleri içinde (üçüncü günü güneş batmazdan evvele kadar) yapılması vacibdir. Üçüncü günden sonraya bırakılması halinde ceza kurbanı vacibdir. Tamamıyla terki halinde ise hac bozulur, fasit olur.

Tavafın Nevileri

 1. Kudüm tavafı: Hacc-ı ifrad ve hac-ı kıranda bulunan afakiler (Mekke-i Mükerreme’nin dışından gelenler) için sünnettir.
 2. Ziyaret tavafı: Haccın farz olan tavafıdır.
 3. Veda tavafı: Afakiler üzerine vacib olan tavaftır.
 4. Umre tavafı: Umrenin farzlarından olan tavaftır.
 5. Nezir tavafı: Nezir edilen (adanan) tavafdırki vacibdir.
 6. Tahiyyetül-mescid tavafı: Mescid-i Haram’a ne zaman girilirse yapılması sünnet olan tavaftır.
 7. Nafile tavaf: Farz veya vacib tavafların dışında bir Müslümanın dilediği kadar yapabileceği tavaftır.

Tavafın Vacibleri

 1. Hadesten taharet (cünüp ise gusletmek, abdestsiz ise abdest almak).
 2. Setr-i avret.
 3. Özürlü değilse tavafı yürüyerek yapmak.
 4. Tavafa Hacer-i Esved veya hizasından başlamak.
 5. Tavafı Kabe’yi sol tarafına alıp rukn-u Iraki yönüne ilerleyerek yapmak.
 6. Tavaf› Hatim’in dışından yapmak.
 7. Tavaf bitince iki rek’at tavaf namazı kılmak.
 8. Tavafı yedi şavta tamamlamak.
 9. Ziyaret tavafını bayram günlerinde yapmak. Tavafın vaciblerinden herhangi birinin terki, cezayı gerektirir. Tavaf yeniden yapılırsa ceza düşer.

Tavafın Sünnetleri

 1. Necasetten taharet.
 2. Tavafa başlarken, Hacerü’l-Esved’in hizasına, Rukn-i Yemani tarafından gelmek.
 3. Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacer-i Esved’i istilam etmek.
 4. Sonunda sa’y olan tavaflarda erkeklerin ıztıba ve remel yapması
 5. Şavtları ara vermeden yapmak.
 6. Tavaf esnasında zikir, tekbir, tehlil ve dua ile meşgul olmak.
 7. Ziyaret tavafını bayramın birinci günü yapmak.
 8. Tavafa başlarken Hacer-i Esved’in karşısında “Bismillahi Allahü ekber” derken ellerini kaldırmak.Tavafın sünnetlerinin mazeretsiz terki mekruhtur.
  Fakat mazeretsiz de terkedilmiş olsa cezayı gerektirmez.

Tavafın Yapılışı

Hangi tavaf yapılacaksa, ona niyet edilir. Rukn-i Yemani tarafından Hacer-i Esved’in bulunduğu yere gelinir. Mümkünse tekbir ve tehlil ile Hacer-i Esved öpülür. Mümkün olmadığı takdirde, Hacer-i Esved’e dönülür ve “Bismillahi Allahü ekber” diyerek istilam yapılıp, sağ elin içi öpülür. Daha sonra tekbir, tahmid ve salavat getirilir. Tavaf esnasında telbiye getirilmezİstilamdan sonra Kabe sol tarafa alınarak tavafa başlanır. Her dönüş bir şavttır. Yedi şavt bir tavaftır.
Kabe’nin kapısında ve rükünlerin her birinde duaları okunur, salat u selam, tekbir ve tehliller getirilir. Tavaf, Hatim’in dışından yapılır. Rukn-i Yemani’ye gelince el sürülür veya selamlama yapılıp, el öpülmez. Hacer-i Esved’e gelince tekrar istilam edilir. Birinci şavt tamamlanmış olur. Hanımlar, dua, tekbir ve tehlillerde seslerini yükseltmezler. Tavaflarını en tenha yerden yaparlar.Tavaf bittikten sonra mümkünse Makam-ı İbrahim’de, değilse Mescid-i Haram’ın müsait bir yerinde, kerahet vakitleri haricinde iki rek’at tavaf namazı kılınır. Bu namaz vacibdir. Birinci rek’atta Kafirun, ikinci rek’atta ihlas sureleri okunur.
Tavaf namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz. Akşamın farzından sonra, önce tavaf namazı, sonra da akşamın sünneti kılınır. Tavaf namazından sonra, Kabe-i Muazzama’ya dönerek ayakta bol bol zemzem içilir,ihlas ve samimiyetle dua edilir.

Sa'y Nedir?

Sa’y; hac ve umrenin menasikinden olup, Safa ile Merve arasında yedi defa gidip gelmektir. Allahü Teala, Hacer Validemizin itaat ve sadakatine ithafen umre ve hac yapan herkese onun gibi sa’yi vacip kıldı.

Sa'yın Vacibleri

 1. Sa’yi yürüyerek yapmak (Hasta, yaşlı ve sakat olanlar arabaya binebilirler).
 2. Sa’yi yedi şavta tamamlamak.

Sa'yın Sünnetleri

 1. Tavaf bitince ara vermeden sa’ye başlamak.
 2. Necasetten taharet
 3. Hadesten taharet.
 4. Sa’ye giderken Hacer-i Esved’i istilam etmek.
 5. Her şavtta Safa ve Merve tepelerinde, Kabe’nin görülebileceği yere çıkmak.
 6. Safa ve Merve’de Kabe’ye donerek tekbir, tehlil ve dua etmek.
 7. Erkekler iki yeşil direk arasında “hervele” yapıp, diğer kısımlarda yavaş yürümek.
 8. Bütün şavtları ara vermeden yapmak.
 9. Sa’y esnasında tekbir, tehlil ve dua ile meşgul olmak.

Sa'yın Yapılışı

Hacer-i Esved istilam edildikten sonra Safa’ya gidilir ve niyet edilir. Safa tepesine çıkınca Beytullah’a dönülür.Duada olduğu gibi eller kaldırılır. Hamd ve sena edilir. Üç defa tekbir getirilir. Tehlilde bulunulur. Salevat-ı şerife getirilir.Kendisi ve Müslümanlar için dua ettikten sonra, dualarla Merve’ye doğru yavaş, yavaş yürünür.Yeşil direğe gelince ‘Hervele’ yapılıp, ikinci yeşil direğe kadar koşulur. İki yeşil direk arasında şöyle dua edilir:

İkinci yeşil direkten sonra normal şekilde yürünür. Merve’ye gelindiği zaman Beytullah’a dönülür. Safa’da olduğu gibi tekbir, zikir ve dua edilir. Böylece sa’yın birinci şavtı tamamlanmış olur. Aynı şekilde Safa’dan Merve’ye dört gidiş, Merve’den Safa’ya üç dönüş olmak üzere, yedi şavt yapılınca sa’y tamamlanmış olur. Sa’ydan sonra Mescid-i Haram’da iki rek’at namaz müstehabtır. Merve’de namaz kılınmaz.

nl_NLNederlands